باشگاه تخصصی ورزشی بانوان خاتون

آدرس : آبادان - امیری - کادوس 3 - طبقه 5

مقدار تخفیف :

ورزشهای هوازی:
ایروبیک.آمادگی جسمانی .ایساتیس
30 درصد

مقاومتی:
Trx
Spining
15 درصد

در هنگان اسکن QR Code دقت فرمایید

به ترتیب چهارمین عکس کد 30 درصدی و پنجمین عکس کد 15 درصدی هست

 

{{text}}